facebook
Get Adobe Flash player

O nas


Jak to się zaczęło

Pierwszy dzwonek w Zasadniczej Szkole Górniczej KWK „Piast” – taką nazwę nosiła wówczas nasza szkoła - zabrzmiał
1 września 1978 r. 176 uczniów pod okiem 15 pedagogów rozpoczęło naukę w kierunkach : mechanik maszyn
i urządzeń górnictwa podziemnego, górnik technicznej eksploatacji złóż i elektromonter górnictwa podziemnego. Od tej pory mury bieruńskiego PZS-u opuściło prawie 5000 absolwentów i….. zdarza się , że powracają w roli rodziców lub nauczycieli.

Dzisiaj

Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu jest największą placówką w powiecie bieruńsko-lędzińskim. Społeczność szkolną tworzy ponad tysiąc uczniów Technikum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz słuchaczy Szkoły Policealnej i Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych. W ofercie edukacyjnej znajdują się ciekawe i poszukiwane na rynku pracy zawody. Uczniowie klas górniczych otrzymują już w pierwszej klasie gwarancję zatrudnienia w kopalniach Kompanii Węglowej S.A. po ukończeniu szkoły. W roku 2011/2012 rekordowa liczba 284 absolwentów gimnazjów zdecydowała się na kontynuację nauki właśnie u nas.

Dlaczego u nas

  • Ponieważ jesteśmy szkołą nowoczesną, oferującą doskonałe warunki do zdobywania wiedzy i rozwijania swoich zainteresowań. 85%sal lekcyjnych wyposażona jest w sprzęt multimedialny, uczniowie mają do dyspozycji m.in. trzy pracownie językowe, cztery pracownie informatyczne, halę sportową i salkę fitness, sklepik. Sprawdź sam
  • Ponieważ jesteśmy najlepsi na Śląsku – w zatwierdzonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty raporcie ewaluacyjnym naszej szkole przyznano najwyższe oceny we wszystkich 6 kategoriach organizacji procesów edukacyjnych. Jest to jedyny taki wynik w województwie śląskim . Sprawdź sam www.npseo.pl
  • Ponieważ od kilku lat zdawalność egzaminu maturalnego naszych absolwentów jest o kilkanaście procent wyższa niż w polskich technikach. Wskaźnik efektywności nauczania EWD obliczony na podstawie porównania wyników egzaminu maturalnego 2010r. z wynikami na egzaminie gimnazjalnym plasuje naszą szkołę na w czołówce Śląska – uzyskaliśmy zaszczytne miano Szkoły Sukcesu. Sprawdź sam matura.ewd.edu.pl