Get Adobe Flash player

O nas


Jak to się zaczęło

Pierwszy dzwonek w Zasadniczej Szkole Górniczej KWK „Piast” – taką nazwę nosiła wówczas nasza szkoła - zabrzmiał
1 września 1978 r. 176 uczniów pod okiem 15 pedagogów rozpoczęło naukę w kierunkach : mechanik maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego, górnik technicznej eksploatacji złóż i elektromonter górnictwa podziemnego. Od tej pory mury bieruńskiego PZS-u opuściło ponad 5000 absolwentów i….. zdarza się , że powracają w roli rodziców lub nauczycieli.

Wspomnienie z jubileuszu 35-lecia Szkoły zobacz

Dzisiaj

Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu jest największą placówką w powiecie bieruńsko-lędzińskim. Społeczność szkolną tworzy niemal tysiąc uczniów Technikum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych. W ofercie edukacyjnej znajdują się ciekawe i poszukiwane na rynku pracy zawody.  

Dlaczego u nas

  • Ponieważ jesteśmy szkołą nowoczesną, oferującą doskonałe warunki do zdobywania wiedzy i rozwijania swoich zainteresowań. Wszystkie sale lekcyjnyne wyposażone są w sprzęt multimedialny, uczniowie mają do dyspozycji m.in. trzy pracownie językowe, czterypracownie informatyczne, nowoczesną pracownię mechaniczną , elektryczną i pneumatyczno-hydrauliczną, halę sportową i salkę fitness, sklepik. Sprawdż sam wirtualny spacer
  • Ponieważ jesteśmy najlepsi na Śląsku – w zatwierdzonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty raporcie ewaluacyjnym naszej szkole przyznano najwyższe oceny we wszystkich 6 kategoriach organizacji procesów edukacyjnych. Jest to jedyny taki wynik w województwie śląskim . Sprasam www.npseo.pl
  • Ponieważ od kilku lat zdawalność egzaminu maturalnego naszych absolwentów jest o kilkanaście procent wyższa niż w polskich technikach. Wskaźnik efektywności nauczania EWD  plasuje naszą szkołę na w czołówce śląskich skół technicznych. Sprawdź sam matura.ewd.edu.pl